Disclaimer

Informatie over het surfgedrag op de website van vzw toerisme Brasschaat wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. Gegevens die vzw toerisme Brasschaat via ene mail of invulformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie. Je kan via toerisme@brasschaat.be altijd navragen of je gegevens in een databank zijn opgeslagen. In dit geval, dan heb je het recht deze in te kijken in indien gewenst te corrigeren. Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of dom de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Jouw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden aangewend. De website provider van vzw toerisme Brasschaat treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens. Wanneer je op onze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen je zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na wie welk lp-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een formulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van jouw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van jouw bericht.

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar nadat de gegevens bezorgd en gebruikt werden in het kader van een aankoop. Direct na afloop van de bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. Voor facturen geldt er een bewaartermijn van tien jaar.

Google Analytics
Vzw toerisme Brasschaat maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de vzw toerisme Brasschaat te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door dit aan te passen in je webbrowser. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven
Wanneer je je aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan wordt je e-mailadres uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van je abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat je vrij voor je abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot je persoon kan worden herleid. Je kan je ten allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer je er niet in slaagt je op deze manier af te melden, dan kan je een mail sturen naar toerisme@brasschaat.be. Daarop verwijderen wij je van de abonneelijst.

Misbruik en wettelijke aansprakelijkheid
Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met jou, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel in rechte te kunnen aanspreken.
De vzw toerisme Brasschaat stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De vzw toerisme Brasschaat aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.